XIV Premi de Periodisme Solidari Memorial Joan Gomis  

XIV Premi de Periodisme Solidari Memorial Joan Gomis

Aquest guardó promou un periodisme que fa visibles persones, institucions o col·lectius que lluiten contra les desigualtats Nord-Sud, la pobresa i l'exclusió social o que destaquen pel seu compromís a favor de la solidaritat, la pau, els drets humans i l'entesa entre cultures i religions

JOAN GOMIS SANAHUJA (1927-2001)

Va ser president de Justícia i Pau Barcelona des de 1976 fins a la seva mort. També va presidir la Comisión General de Justicia y Paz de España, la Federació Catalana d'ONG per al Desenvolupament i la Federació Catalana d'ONG per la Pau. Va ser un dels impulsors de la creació del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, i en va ser vicepresident de 1986 a 1991.
Va participar en diverses missions de drets humans a Amèrica, Àsia i Àfrica. També va ser director de l'ICESB (Institut Catòlic d'Estudis Socials). El 1951 fou un dels fundadors de la Revista EI Ciervo, de la qual va ser subdirector fins al 1971. Va col·laborar en diversos mitjans de comunicació i va publicar llibres com Un jueu a Natzaret, León rugiente, Desitjada Sumatra, La lluita pels drets humans i les Memòries Cíviques. També va dedicar-se a la il·lustració gràfica i a la pintura. Entre altres distincions va rebre els premis Carles Cardó i Francesc Eiximenis de narrativa, el Serra i Moret d'assaig, i el Memorial Joan XXIII, per la seva tasca a favor de la pau.

BASES DEL PREMI

1. El Memorial Joan Gomis es convoca per mantenir viva la memòria de Joan Gomis i el seu compromís a favor de la pau, els drets humans i l'eliminació de la pobresa, l'exclusió social i les desigualtats. Aquesta tasca la va desenvolupar com a dirigent i promotor de diverses iniciatives cíviques i associacions, especialment a la presidència de Justícia i Pau. També a través dels seus llibres i col·laboracions en mitjans.

2. El Memorial és convocat per les següents entitats: Justícia i Pau, Cristianisme i Justícia, FundiPau, Mans Unides, Fundació Cultura de Pau, Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna-URL, Lafede.cat, Catalunya Religió, el Col·legi de Periodistes de Catalunya i les revistes El Ciervo i Foc Nou. El premi es convoca amb el suport econòmic del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

3. El Memorial inclou dues modalitats: A) obres periodístiques (en català o castellà) i B) trajectòries periodístiques.

4. En la modalitat A) es premien obres periodístiques escrites o audiovisuals de qualsevol gènere (article, entrevista o reportatge), inèdites o publicades. Si són obres publicades, no podran ser anteriors a l'1 de gener de 2018. Les obres han de fer visible i informar sobre l'acció de persones, institucions o col·lectius que lluitin contra les desigualtats, la pobresa i l'exclusió social. També que destaquin el seu compromís o tasca a favor de la solidaritat, la pau, els drets humans i l'entesa entre cultures i religions. Les obres escrites han de tenir una extensió màxima de 5.000 paraules. Les peces audiovisuals han de tenir una durada màxima d'una hora. Si es presenta més d'una obra, el màxim és de 2 per persona o entitat

5. En la modalitat B) es premien trajectòries periodístiques de persones, institucions, mitjans, programes, seccions o iniciatives que mostrin compromís amb els valors del Memorial. Qualsevol persona podrà presentar candidatura pròpia o de tercers. S'ha d'enviar un únic document amb una breu biografia o descripció històrica de la trajectòria, a fi de mostrar-ne els mèrits, acompanyada de la informació complementària o enllaços web que es considerin necessaris.

6. Les candidatures per ambdues modalitats s'han de lliurar a través del formulari que es troba a www.justiciaipau.org/premijoangomis.

7. El terminí d'admissió de candidatures finalitza el 7 de juliol de 2019.

8. El premi pera cadascuna de les modalitats està dotat amb 1.500 euros. Els premiats també rebran un diploma i una il·lustració pintada per Joan Gomis.

9. El jurat està format per representants de cada entitat i és presidit per un membre de la família de Joan Gomis. El jurat designa un secretari. El veredicte és inapel·lable. No es retornen els originals presentats ni es manté correspondència amb els premiats.

10. El lliurament de premis tindrà lloc en un acte públic durant el mes de novembre de 2019.


El Ciervo