Foc Nou 496 - Novembre / Desembre de 2020

Enviament:
Espanya (inclòs en el preu)
Resta d’Europa (1,00€)
Resta del Món (4,00€)

Preus amb IVA inclòs (4%)

SUMARI

PÒRTIC 3
Migracions. Jordi Pacheco

L’ESGLÉSIA DE CADA DIA 4
Una encíclica sobre la Fraternitat Universal. Francesc Romeu

AIXÍ CREC QUE SÓN LES COSES 11
L’Estat del benestar: una prioritat absoluta. Arcadi Oliveres

EN VEU ALTA 12
¿Com t’imagines aquest Nadal? Lucía Montobbio
Bausen i el Vaticà. Olga Xirinacs
El vot catòlic. Ramon Bassas
La seguretat és la prioritat. Tica Font
El rostre femení de la pandèmia. Alba Martorell
L’abandó dels armenis. Cesc Rufs

PUPITRE 13
El potencial de l’esforç. Pepe Menéndez

RAN DE TERRA 15
Efectes col·laterals indesitjats. Mercè Solé

TOT ENS UNEIX 17
Calma i sentit de germanor. Natalia Sin

TRIBUNA 18
Fratelli tutti: de socis a germans. Ma. Dolors Oller Sala

ALCEM LA VEU 21
“Fratelli e sorelle tutti”. Noemí Ubach i Codina

LA QÜESTIÓ 22
Pere Ortega: “Cadascun de nosaltres contribueix a mantenir les forces armades amb 456 euros anuals”. Santiago Gorgas

ESPIRITUALITAT 26
¿Lliçons de la pandèmia? Gaspar Mora

¿QUÈ M’EXPLIQUES? 27
Jesús i els qui el segueixen son “queer”. Jordi Valls

PERSONES 28
La migració que ens agermana. Jordi Pacheco

L’OBSERVATORI DE CRISTIANISME I JUSTÍCIA 32
Mória i el sofriment dissuasori. José Ignacio García

EL REPORTATGE 34
Testimonis de fe en el confinament (III): Bosco Gutiérrez, un segrest a vida o mort. Xavier Garí de Barbarà

ASSAIG 38
Els catòlics i les eleccions nord-americanes. Francesc Martínez

EN RUTA 40
Visita al taller de Quim Serrano. Jordi Bota

LA FE SOTA SOSPITA 42
La discreció de la bondat. Francesc Torralba

DES DE L’INTERIOR 44
El món rural. Fermí Manteca

LLEGIR, MIRAR, ESCOLTAR 45
LLEGIR, MIRAR, ESCOLTAR. Andreu Trilla i Francesc-Xavier Marín
RETRIVIUM: MÚSICA, PARAULA I RELIGIÓ. Les dues cantates de joventut de Beethoven. Albert Ferrer Flamarich
PETIT CERCLE. Maria Escalas
FOC NOU RECOMANA
MÚSICA. Jordi Guàrdia-Romeu
CINE. Antoni Nello
MÈDIA. Jordi Bota

FRONTERES ENLLÀ 50
Elsa Vande Vyvre: “Hem de comprendre bé la raó dels vots a Trump”. Teresa Carreras