Tags : Aporofòbia

Cesc Rufs Opinió

Aporofòbia

En un món en què totes les causes tenen un portaveu, n’hi ha una que es manté pràcticament sense veu: la de la pobresa. Els pobres no tenen visibilitat en els mitjans de comunicació per compartir experiències, comentar l’actualitat o influir en decisions polítiques. No tenen representació al Parlament ni se’ls dona veu en campanyes […]