Aporofòbia

Dona gran sense llar, asseguda en el carrer
Dona gran sense llar, asseguda en el carrer

En un món en què totes les causes tenen un portaveu, n’hi ha una que es manté pràcticament sense veu: la de la pobresa. Els pobres no tenen visibilitat en els mitjans de comunicació per compartir experiències, comentar l’actualitat o influir en decisions polítiques. No tenen representació al Parlament ni se’ls dona veu en campanyes institucionals. Finançada mitjançant publicitat, el tema no resulta rendible per a la televisió, ja que els individus amb recursos limitats no representen un públic amb poder adquisitiu. Malgrat l’expansió del progrés material i el creixent domini dels coneixements i tècniques, la pobresa persisteix mentre es tendeix a fer-la invisible. ¿És la pobresa inevitable? ¿Existeixen solucions per erradicar-la?

L’aporofòbia, com va dir la filòsofa Adela Cortina, és l’actitud negativa envers les persones pobres. Segons Olivier De Schutter, expert en pobresa de les Nacions Unides, aquesta actitud és tan comuna i nociva com altres formes de discriminació com el racisme o el sexisme. Els pobres són exclosos del cercle de consum, queden fora de l’espai sociopolític sense poder assumir un paper social. Sense capacitat de ser part d’acords contractuals, són percebuts com a persones sense drets, estigmatitzats i discriminats únicament per la seva manca de recursos, considerats “inútils” i prescindibles, fins i tot responsables de la seva pròpia condició.

Segons Raúl Flores, de Càritas Espanyola, en els últims anys, la realitat ha empitjorat. “Més de la meitat de les famílies que recorren a Càritas tenen una ocupació laboral, però no arriben a cobrir les seves necessitats bàsiques”, assegura. A més, molts ciutadans de països de la UE no sol·liciten prestacions socials a causa de barreres burocràtiques, processos informàtics complexos, manca d’informació o por a possibles sancions. La causa d’aquests problemes rau en la naturalesa de la societat de consum a la qual pertanyem molt més del que sovint som conscients. Ens definim pel que consumim, i quan perdem capacitat de consum, correm el risc d’esdevenir en persones sense identitat.

Comparteix

Contingut relacionat