Tags : Caminar

Filosofia i Teologia

Caminar, una forma de comprendre el món i les persones

En un tipus de jardins japonesos formats per diverses pedres de diferents tamanys posades dretes, no pots veure totes les pedres des de qualsevol punt on et col·loquis del jardí. Les pedres estan col·locades de tal manera que has de moure’t per veure-les totes. És una bona imatge que ens indica que per veure, per […]