Tags : Desenvolupament

Església i societat Món

Protegir els drets dels treballadors migrants: Un repte per al

La mà d’obra migrant no és una mercaderia Tot i que la migració humana no és un fenomen nou, la seva magnitud i velocitat menen a considerar-la profundament. Els esforços realitzats a escala internacional i regional tenen com a objectiu principal desenvolupar una política migratòria activa, capaç d’assegurar un desenvolupament sostenible i una gestió eficaç […]

Església i societat Món

Repensar el model de desenvolupament

Fa vàries dècades que ecologistes i experts alerten de les greus conseqüències que el model de vida consumista dels països del primer món té pel planeta, però no ha estat fins fa relativament poc que s’han encès totes les alarmes. El deteriorament del medi és un tema tan candent que en els darrers mesos s’han […]