Tags : Drets laborals

Església i societat Món

Protegir els drets dels treballadors migrants: Un repte per al

La mà d’obra migrant no és una mercaderia Tot i que la migració humana no és un fenomen nou, la seva magnitud i velocitat menen a considerar-la profundament. Els esforços realitzats a escala internacional i regional tenen com a objectiu principal desenvolupar una política migratòria activa, capaç d’assegurar un desenvolupament sostenible i una gestió eficaç […]