Tags : Pentecosta

Filosofia i Teologia

La festa de la Pentecosta: del tancament a l’acollida, de

La Pentecosta acompleix fins al fons el misteri de la Pasqua. La mort de Jesús a la creu és el final d’un itinerari que testimonien els evangelis. Tanmateix, la resurrecció de Crist testimonia, confirma, valida aquest itinerari. El misteri de la Pentecosta és una invitació feta als deixebles a continuar l’obra d’amor empresa per Jesús. […]