Tags : Universitat Ramon Llull

Catalunya Església i societat

70 anys de Blanquerna

Blanquerna és una illa cada vegada més extensa que irradia al seu entorn una mirada humanista i esperançada de la vida en tots els seus aspectes: professional, personal i religiós en tres àmbits (l’educació, la salut i la  comunicació) que el Concili Vaticà II va considerar prioritaris en la presència de l’Església en el món. […]