Tags : Laudate Deum

Camins de pau Església i societat

Intel·ligència artificial i pau

El papa Francesc va dedicar el seu Missatge de la darrera Jornada Mundial de la Pau (1 de gener 2024) als desafiaments i riscos que presenta el desenvolupament tecnològic contemporani, amb atenció especial a la intel·ligència artificial. El progrés tecnològic és un tema d’una enorme transcendència. Francesc ja l’ha tractat en profunditat en la seva […]

Església i societat Vaticà

Lloar Déu per sobreviure com a humans

El passat 4 d’octubre, festa de Sant Francesc d’Assís, el papa Francesc va publicar l’exhortació apostòlica Laudate Deum. Amb aquesta carta vol precisar i completar els missatges de la seva encíclica Laudato si’, dedicada a la crisi ecològica i clau del seu magisteri social.[1]  Segons el papa Francesc, la necessitat d’actuar contra la destrucció del […]