Tags : Laudato si

Camins de pau Església i societat

Intel·ligència artificial i pau

El papa Francesc va dedicar el seu Missatge de la darrera Jornada Mundial de la Pau (1 de gener 2024) als desafiaments i riscos que presenta el desenvolupament tecnològic contemporani, amb atenció especial a la intel·ligència artificial. El progrés tecnològic és un tema d’una enorme transcendència. Francesc ja l’ha tractat en profunditat en la seva […]

Església i societat Món

Ecologia de les migracions

Les migracions contemporànies són conseqüència, en bona part, de la pobresa i de la desigualtat generades per les injustes relacions internacionals. En la seva encíclica Laudato si’ (LS, 2015), el Papa Francesc ha mostrat que “la deterioració de l’ambient i de la societat afecten d’una manera especial als més febles del planeta” (LS 48). Per […]

Església i societat Món

El repte ecològic d’un treball decent per tothom

Una política i una economia ecològiques han de posar en el centre el treball humà. El Papa Francesc ho afirma a Laudato si’ (124): “En qualsevol plantejament sobre una ecologia integral, que no exclogui l’ésser humà, és indispensable incorporar-hi el valor del treball” (LS 124). La sostenibilitat no es pot reduir a les energies renovables […]