Tags : Ezequiel Mir Casas

Església i societat Món

Protegir els drets dels treballadors migrants: Un repte per al

La mà d’obra migrant no és una mercaderia Tot i que la migració humana no és un fenomen nou, la seva magnitud i velocitat menen a considerar-la profundament. Els esforços realitzats a escala internacional i regional tenen com a objectiu principal desenvolupar una política migratòria activa, capaç d’assegurar un desenvolupament sostenible i una gestió eficaç […]

Assaig Església i societat

Mentir en política

Escrit l’any 64 aC., el Commentariolum petionis, podria ser l’obra d’un dels nostres assessors polítics o especialistes en comunicació moderna ja que les coses han canviat poc, des de la campanya de desprestigi fins al banys de multituds. El títol no vol envilir la política; és prendre-la tal com és. La lliçó és antiga: el […]

Assaig Església i societat

Tecnociència: la caixa dels trons

La tecnociència implica una manera de veure el món i de relacionar-s’hi, de viure i organitzar-se en societat, prenent sempre com a base l’eficiència. Planteja el món com un ampli camp d’intervenció i fragmenta la vida i la natura en una miríada de “coses” dispars, mal·leables i manipulables. Enfront de la guerra de les galàxies, […]

Filosofia i Teologia

La festa de la Pentecosta: del tancament a l’acollida, de

La Pentecosta acompleix fins al fons el misteri de la Pasqua. La mort de Jesús a la creu és el final d’un itinerari que testimonien els evangelis. Tanmateix, la resurrecció de Crist testimonia, confirma, valida aquest itinerari. El misteri de la Pentecosta és una invitació feta als deixebles a continuar l’obra d’amor empresa per Jesús. […]

Assaig Església i societat

Intel·ligència artificial: no és or tot el que lluu

La reflexió ètica sobre el desenvolupament de tecnologies d’intel·ligència artificial (IA) ha d’anar acompanyada de mesures polítiques i legals vinculants; en cas contrari, els molts efectes negatius de la IA no es podran contrarestar  Les aplicacions de la IA ocupen un lloc cada cop més important a la nostra societat, gràcies als desenvolupaments tecnològics relacionats […]

Església i societat Món

Cristianisme i Unió Europea

Els pares fundadors d’Europa eren cristians convençuts. ¿Pot ser avui el cristianisme pot ser encara un recurs per a la Unió Europea? Si els cercles cristians van donar suport al projecte europeu des del seu naixement és perquè era urgent treballar per la pau després de la Segona Guerra Mundial. Però també perquè els corrents […]

Cultura Llibres

Llegir i estimar llegir

Que senzill sembla el gest d’obrir un llibre, gairebé trivial. Tanmateix, llegint, el temps s’atura; la realitat exterior ja no compta. Aleshores comença, en contacte amb les primeres línies, un llarg viatge interior, en definitiva, una recerca d’un mateix. A través dels llibres hom aprèn a identificar els contorns de la seva pròpia personalitat; de […]

Església i societat Món

60 anys de Pacem in Terris: el “testament públic universal”

Publicada l’11 d’abril de 1963, l’encíclica Pacem in terris, de Joan XXIII, continua sent avui un text fonamental per a la reflexió sobre les condicions de pau entre els homes. Carta encíclica Pacem in Terris del papa Joan XXIII sobre la pau entre tots els pobles fonamentada sobre la veritat, la justícia, l’amor i la llibertat. Aquest […]

Cultura Música

Somnis de primavera

¿Qui no espera la primavera? ¿Hi ha una qualitat particular dels somnis de primavera? Premonitoris, contemporanis de l’estació o nostàlgics, ¿són aquests somnis més lleugers que d’altres, més nombrosos, més fugaços, més agradables potser? Alguns poemes, alguna música ho suggereixen. Totes les primaveres tenen una vitalitat comuna. Només el ritme i el tempo varien. La […]